NAV

SÄÄNNÖT, NAISTEN AJOVOITTAJA

1. Vuosittain kilpailtava koe, jonka järjestäminen lohkojaon mukaisella kiertävällä järjestyksellä: Pohja –Itä – Etelä – Länsi. Lohkojen sisällä kokeen järjestämispaikkaa kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.
Jokaiseen kokeeseen on nimettävä järjestämisestä vastaava henkilö, jonka tehtävänä on:
1) Koetoimikunnan kokoaminen, käytännön järjestelyjen organisointi yhdessä koetoimikunnan kanssa
( Kokeen anominen, keskuspaikka, majoittuminen, ruokahuolto, ylituomari + muut tarvittavat toimihenkilöt kokeen läpiviemiseksi jne.).
2) Toimia yhdyshenkilönä rotujärjestöön ja yhteistyötahojen edustajille.
3) Tukijoiden hankkiminen yhdessä koetoimikunnan kanssa.

2. Osallistumisoikeus 2 koiraa / lohko sekä edellisen Naisten Ajovoittaja-kokeen voittaja.
Jokainen lohko voi nimetä lisäksi varakoiran. Kokeen järjestäjälle varataan mahdollisuus suuremman osallistujamäärään ottamiseen. Lisäpaikkojen määrän päättää kokeen järjestäjä. Lisäpaikat tulee jakautua mahdollisimman tasapuolisesti lohkojen kesken.

Valintaa tehdessä tulee huomioida Naisten Ajovoittajan koiranohjaajaan kohdistuva vaatimus:
1) Koiran ohjaajana toimii nainen
2) Ohjaaja ja koira tulee kuulua samaan ruokakuntaan. Eri osoitteessa asuva perheenjäsen tai seurustelukumppani lasketaan tässä yhteydessä ruokakuntaan kuuluvaksi henkilöksi.

Koirien valinta suoritetaan seuraavasti
1) Korkeimmalle lohkonvalinnassa sijoittunut koira, jolla löytyy säännön vaatimuksien mukainen ohjaaja.
2) Valitaan lohkokohtaisesti ilmoitettujen koirien keskuudesta.
VARAKOIRA: Valitaan lohkokohtaisesti ilmoitettujen koirien keskuudesta.
Sillä, kuka toimii koiran ohjaajana valintaperusteena käytettävässä lohkonvalintakokeessa, ei ole merkitystä.
Kokeeseen ilmoittaudutaan määräaikaan mennessä. Kokeen järjestäjä puolestaan ilmoittaa heti ilmoittautumisajan päätyttyä kokeeseen valitut koirat.

Koira, jolla on ensikertalainen ohjaaja, on etusijalla 2. edustuspaikalle ja varakoirapaikalle valintaa tehtäessä.
Osallistuvien koirien valinnan tekee koetoimikunta valintajärjestystä ja tasapuolisuusperiaatteita kunnioittaen.
Kukin osallistuja tuo mukanaan yhden (1) tuomarin, jonka tulee olla nainen ja kelpoisuudeltaan ryhmätuomariksi sopiva.

 
3. Osallistumismaksu on SKL:n arvokokeille vuosittain määrittelemä summa.
Osallistumismaksu sisältää majoittumisen ja ruokahuollon koiranohjaajalle ja hänen mukanaan saapuvalle tuomarille.
Kokeen järjestäjä huolehtii myös muille tuomareille, oppaille ja kokeen toimihenkilöille
maksuttoman aterioinnin koepäivänä.
Maastoeväät ovat järjestäjän puolesta. Koiranohjaajan huolehtii termospullot kuumille juomille.
Osallistuja huolehtii koeryhmän kuljettamisen maastoon ja takaisin.
Osallistumismaksu tulee suorittaa järjestäjän ilmoittamalla tavalla edustuspaikan varmistuttua.

4. Koe on yksipäiväinen. Varsinainen koettelupäivä on lauantai.
Kokeen ajankohtaa valitessa tulee huomioida, ettei se osu samalle viikonlopulle piirikokeiden, lohkonvalintakokeiden ja Ajovoittaja-ottelun kanssa.

5. Kilpailun kulut katetaan osallistumismaksuin ja tukijoiden lahjoituksilla.

6. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka tulee palauttaa kaiverrettuna seuraavan naisten kokeen järjestäjälle ennen kokeen aloitusta. Kaiverruksen kustannuksista vastaa palkinnon saaja.